Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

XEM BÀI VIÊT
TOÀN MÀN HÌNH

Code Hiệu Ứng Hộp Search Tìm Kiếm Đẹp Cho BlogspotDemo

Đầu tiền Chèn đoạn code hiển thị khung search dưới đây:
 <label class="input-container closed">
	<div class="shadow"></div>
	<div class="center">
		<input type="text" class="input" placeholder="Search">
	</div>
	<div class="sticks"></div>
</label>


    <script>
      document.querySelector('.sticks').addEventListener('click', function (e) {
	e.stopPropagation();
	e.preventDefault();
	//document.querySelector('.input').value = '';
	document.querySelector('.input-container').blur();
});
      //# sourceURL=pen.js
    </script>

Tiếp đến là chèn đoạn css nữa là xong:

body {
 --height: 50;
 --width: 300;
 --border: 5;
 --speed: 0.4;
 --ease: cubic-bezier(.85,.01,.4,.97);
 --color-bk: #6CD4FF;
 background: var(--color-bk);
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 transition-property: background;
 transition-duration: calc(var(--speed) * 1s);
 transition-timing-function: var(--ease);
}
body:focus-within {
 --speed: 0.7;
 background-color: #63C1E8;
}

::-webkit-input-placeholder {
 color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
}

:-ms-input-placeholder {
 color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
}

::-ms-input-placeholder {
 color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
}

::placeholder {
 color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
}

:-ms-input-placeholder {
 color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
}

::-ms-input-placeholder {
 color: rgba(255, 255, 255, 0.5);
}

.input-container {
 width: calc(var(--width) * 1px);
 height: calc(var(--height) * 1px);
 position: relative;
 cursor: pointer;
 -webkit-transform: rotate(12deg) scale(0.7);
     transform: rotate(12deg) scale(0.7);
 transition-property: opacity, -webkit-transform;
 transition-property: opacity, transform;
 transition-property: opacity, transform, -webkit-transform;
 transition-duration: calc(var(--speed) * 1s);
 transition-timing-function: var(--ease);
}
.input-container .center {
 border: calc(var(--border) * 1px) solid white;
 border-left: none;
 border-right: none;
 width: 100%;
 height: calc(100% - var(--border) * 2px);
 -webkit-transform: scalex(0);
     transform: scalex(0);
 transition: inherit;
 background-color: var(--color-bk);
}
.input-container input {
 transition: inherit;
 width: calc(100% - var(--height));
 height: 100%;
 border: 0;
 outline: 0;
 color: white;
 background: transparent;
 font-size: 1.3rem;
 opacity: 0;
 padding: 0;
 margin: 0;
}
.input-container .shadow {
 position: absolute;
 width: 100%;
 height: 100%;
 border-radius: 2em;
 top: 0;
 left: 0;
 box-shadow: 0px 10px 50px 0px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 transition: inherit;
 -webkit-transform: scalex(0) translateY(-10px);
     transform: scalex(0) translateY(-10px);
 opacity: 0;
}
.input-container:after, .input-container:before {
 z-index: 1;
 content: '';
 transition: inherit;
 width: calc((var(--height) * 0.5px) - (var(--border) * 1px));
 height: calc((var(--height) * 1px) - (var(--border) * 2px));
 display: block;
 top: 0;
 border-color: white;
 position: absolute;
 background-color: var(--color-bk);
 border: calc(var(--border) * 1px) solid white;
}
.input-container:before {
 right: 100%;
 border-radius: 2em 0 0 2em;
 border-right: none;
 -webkit-transform: translateX(calc(var(--width) * 0.5px));
     transform: translateX(calc(var(--width) * 0.5px));
}
.input-container:after {
 left: 100%;
 border-radius: 0 2em 2em 0;
 border-left: none;
 -webkit-transform: translateX(calc(var(--width) * -0.5px));
     transform: translateX(calc(var(--width) * -0.5px));
}
.input-container .sticks {
 position: absolute;
 height: calc(var(--height) * 0.5px);
 width: 1px;
 bottom: 0;
 right: 0;
 transition: inherit;
 transition-duration: calc(var(--speed) * 1.15s);
 -webkit-transform: translateX(calc((var(--width) - var(--height)) * -0.53px)) rotate(-45deg);
     transform: translateX(calc((var(--width) - var(--height)) * -0.53px)) rotate(-45deg);
 z-index: 2;
}
.input-container .sticks:before, .input-container .sticks:after {
 transition: -webkit-transform calc(var(--speed) * 1s) var(--ease);
 transition: transform calc(var(--speed) * 1s) var(--ease);
 transition: transform calc(var(--speed) * 1s) var(--ease), -webkit-transform calc(var(--speed) * 1s) var(--ease);
 height: calc(var(--height) * 0.5px);
 width: calc(var(--border) * 1px);
 position: absolute;
 content: '';
 background-color: white;
 left: calc(var(--border) * -0.5px);
 bottom: calc(var(--height) * -0.25px);
}
.input-container:focus-within {
 -webkit-transform: rotate(0deg) translatey(-10px);
     transform: rotate(0deg) translatey(-10px);
}
.input-container:focus-within .center {
 -webkit-transform: scalex(1);
     transform: scalex(1);
}
.input-container:focus-within .shadow {
 -webkit-transform: scalex(1) translateY(0px);
     transform: scalex(1) translateY(0px);
 opacity: 1;
}
.input-container:focus-within input {
 opacity: 1;
}
.input-container:focus-within:before {
 -webkit-transform: translateX(0);
     transform: translateX(0);
}
.input-container:focus-within:after {
 -webkit-transform: translateX(0);
     transform: translateX(0);
}
.input-container:focus-within .sticks {
 transition-duration: calc(var(--speed) * 1s);
 -webkit-transform: translateX(calc(var(--height) * -0.1px)) translateY(0) rotate(180deg);
     transform: translateX(calc(var(--height) * -0.1px)) translateY(0) rotate(180deg);
}
.input-container:focus-within .sticks:before {
 -webkit-transform: rotate(-45deg);
     transform: rotate(-45deg);
}
.input-container:focus-within .sticks:after {
 -webkit-transform: rotate(45deg);
     transform: rotate(45deg);
}

1 nhận xét: