Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

XEM BÀI VIÊT
TOÀN MÀN HÌNH

Tăng chất lượng ảnh thumbnail của Youtube bằng jQuery cho BloggerRất tương tự với cách thức làm ở bài viết tăng chất lượng ảnh thumbnail, đầu tiên bạn tìm đến thể </body> (thưởng thì nó ở cuối một template bất kì) sau đó thêm đoạn jQuery này lên trên


<script type='text/javascript'>         
function changeYThumbSize(id){
  var c = document.getElementById(id),
    d = c.getElementsByTagName("img");
  for (var a = 0; a < d.length; a++) {
    d[a].src = d[a].src.replace("default.jpg", "sddefault.jpg");
  }
}
changeYThumbSize(&quot;Blog1&quot;);         
</script>

Ở đoan jQuery trên, Blog1 là id của thẻ chứa toàn bộ bài viết, bạn có thể thay đổi thành id của thẻ nào đó khác mà bạn muốn, ví dụ PopularPosts1 là id của bài đăng phổ biến. Còn 150 là kích thước tính theo px, bạn có thể tùy chỉnh sao cho phù hợp với blog của mình.

1 nhận xét: