Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

XEM BÀI VIÊT
TOÀN MÀN HÌNH

Phân trang tự động tải thêm bài viết (Auto Load More) cho BloggerĐăng nhập Blogger ~> Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Dán đoạn code này trước thẻ </head> rồi Lưu Mẫu lại
( Hoặc vào Bố cục ~> Thêm tiện ích HTML/Javascript ngay dưới phần bài đăng rồi dán đoạn code vào)

<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js'></script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
(function(a){function h(){g||(g=!0,d?(b.find("a").hide(),b.find("img").show(),a.ajax(d,{dataType:"html"}).done(function(c){var c=a("<div></div>").append(c.replace(j,"")),e=c.find("a.blog-pager-older-link");e?d=e.attr("href"):(d="",b.hide());c=c.find(i).children();a(i).append(c);window._gaq&&window._gaq.push(["_trackPageview",d]);window.gapi&&window.gapi.plusone&&window.gapi.plusone.go&&window.gapi.plusone.go();window.disqus_shortname&&a.getScript("http://"+window.disqus_shortname+".disqus.com/blogger_index.js");window.FB&&window.FB.XFBML&&window.FB.XFBML.parse&&window.FB.XFBML.parse();window.twttr&&window.twttr.widgets&&window.twttr.widgets.load&&window.twttr.widgets.load();b.find("img").hide();b.find("a").show();g=!1})):b.hide())}function k(){var a=Math.max(f.height(),l.height(),document.documentElement.clientHeight),b=f.scrollTop()+f.height();150>a-b&&h()}var d="",b=null,i="div.blog-posts",g=!1,f=a(window),l=a(document),j=/<script\b[^<]*(?:(?!<\/script>)<[^<]*)*<\/script>/gi;a(document).ready(function(){if("item"!=_WidgetManager._GetAllData().blog.pageType&&(d=a("a.blog-pager-older-link").attr("href"))){var c=a('<a href="javascript:;">Load more posts</a>');c.click(h);var e=a('<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-FiCzyOK4Mew/T4aAj2uVJKI/AAAAAAAAPaY/x23tjGIH7ls/s32/ajax-loader.gif" style="display: none;">');f.scroll(k);b=a('<div style="text-align: center; font-size: 150%;"></div>');b.append(c);b.append(e);b.insertBefore(a("#blog-pager"));a("#blog-pager").hide()}})})(jQuery);
//]]>
</script>
Nếu ai không muốn hiện chữ Load more posts thì xóa nó đi là xong.
https://lh3.googleusercontent.com/-FiCzyOK4Mew/T4aAj2uVJKI/AAAAAAAAPaY/x23tjGIH7ls/s32/ajax-loader.gif là link ảnh hiện ra khi load, dưới đây là một số ảnh khác tùy bạn lựa chọn

http://3.bp.blogspot.com/-I9SKwXGlzhU/UeJqQ4B4TWI/AAAAAAAAHoo/BvbJnyd2OBQ/s1600/border+loader.gif
http://4.bp.blogspot.com/--x30MuouNeA/UeJlqygA5sI/AAAAAAAAHnw/0Ri5ojxYiQc/s1600/Round+Loader.gif
http://4.bp.blogspot.com/-dzib_XP8XTw/UeJnDCatNtI/AAAAAAAAHoA/-jvR4s_iu-4/s1600/arrow+loader.gif
http://4.bp.blogspot.com/-_UbFQhMCTMM/UeJnmHilQJI/AAAAAAAAHoI/YsUJ7CK-HcQ/s1600/silver+arrows+circle.gif
http://2.bp.blogspot.com/-T3whmFR9AHc/UeJp7HjiaXI/AAAAAAAAHoY/9aoe-xvtfFI/s1600/blue.gif
http://3.bp.blogspot.com/-QV24FgUJXPc/UeJqHbXH_SI/AAAAAAAAHog/UGMCCznDUoM/s1600/red+loader.gif

1 nhận xét: